Výměna jehly u šicího stroje


Otočením ručního kola k sobě zvedněte jehlu a spusute přítlačnou patku.
Povolte šroub svorky jehly otočením proti směru hodinových ručiček.
Vyjměte jehlu z držáku.
Vložte do držáku novou jehlu s ploškou dozadu.
Když vkládáte jehlu do držáku, zatlačte ji co nejvíce nahoru a pevně utáhněte šroubovákem šroub jehelní svorky.

Pravidelně kontrolujte jehly, zda nejsou jehly ohnuté nebo tupé. V pleteninách a jemných hedvábných látkách se často vyskytují uzlíky, které jehly ničí.