Automatická pozice jehly

Automatická pozice jehly

Tato funkce je běžně dostupná u elektronický šicích strojů. To nám umožní pomocí jednoho tlačítka změnit polohu jehly na nejvyšší pozici, nebo nejnižší. V závislosti na naše potřeby, můžeme nastavit, aby se jehla zastavovala vždy nahoře, nebo dole po zastavení stroje. To se využívá zejména, pokud chcete změnit během šití zásadně (pravoúhle) směr šití. Jehlu necháte zapíchnutou v materiálu, otočíte látkou do nového směru šití a šijete dál. Tím začínáte šít ze stejného místa, kde jste skončili. Nezapomínejte, že můžete polohu jehly měnit kdykoli stiskem tlačítka.