Automatické zapošití - ryglování

Automatické zapošití - ryglování

U strojů s touto funkcí se můžeme setkat s dvěma typy automatického zapošívacího stehu, které se používají pro zabezpečení stehu na začátku, nebo konci šití. Automatické ryglování označené symbolem kroužku, to je funkce, která provede cykly dopředu a dozadu na velmi malém místě a velmi hustým stehem. To je užitečné zejména při zakončení ozdobným stehem. Po stisku tlačítka ryglování dokončí nejdříve cyklus vzoru a potom provede zapošití. Tato funkce v okamžiku stisku v žádném případě neporuší typ stehu.

Druhé tlačítko označené symbolem cik caku má podobnou funkci, ale není vhodné pro zakončení dekorativních stehů. Po stisku tohoto tlačítka, stroj okamžitě udělá zapošití a ihned ukončí práci. Díky tomu můžete ukončit okamžitě šití. Podobný účinek má stisk tlačítka zpět.

Velmi sofistikované stroje vyšší třídy mají naprogramované automatické zapošití v rámci programu, kdy se nemusíte o nic starat a stroj sám zapošije na začátku stehu a na konci stehu. Také chceme připomenout, že ryglování, není naprosto přesný výraz, protože v průmyslu je ryglování využíváno u speciálních strojů se speciálním softwarem. Přesnější je zapošití.