Slow Motion

Slow Motion

Tato funkce je k dispozici u většiny elektronických strojů s funkcí Start / Stop. Zapíná se v okamžiku použití tlačítka Start / Stop a stroj se při stisku pomalu rozbíhá až do maximální nastavené rychlosti. Takto funguje i obráceně, kdy stroj z plné rychlosti po stlačení tlačítka Start / Stop začne zpomalovat a zastaví se po uvolnění tlačítka. U některých strojů toto tlačítko funguje jen při rozjezdu. Tato funkce je vhodná jek pro začátečníky, tak v okamžiku, kdy chceme lépe kontrolovat precizní kvalitu šití.