Registrovat Přihlásit VIP program

Flatlockový steh

Flatlockový steh

Flatlock

 
Flatlockový steh se tvoří nastavením napětí dvoj nebo trojnitného overlockového stehu, ušitím švu a roztažením látek od sebe, aby byl šev plochý. Aby se dala látka natáhnout na plocho, záleží
na správném napětí.
Flatlockový steh můžete použít jako ozdobný konstrukční steh k sešití dvou kusů látky dohromady (standardní flatlockový steh), nebopouzeproozdobunajedinémkusulátky(ozdobnýflatlockový steh).
Máme dva způsoby ušití flatlockového stehu. Buďto sešijeme k sobě rubové strany látek a získáme ozdobný vzhled, nebo sešijeme látky líci k sobě a vytvoříme žebříčkový steh.Standardní flatlockový steh
1.    Použijte levou jehlu.
2.    Pro dvojnitný flatlock: Nasaďte dvojnitný konvertor . Navlečte spodní smyčkovač a levou jehlu.
Pro trojnitný flatlock: Navlečte horní i spodní smyčkovač a levou jehlu.
3.    Nastavte napětí niti podle tabulek stehů.
4.    Položte látky rubovými stranami k sobě, aby Vám na líci vznikl ozdobný steh.
5.    Ušijte šev s ořezem okraje látky. Jehlová nit vytvoří na spodní straně látky tvar V. Nit spodního smyčkovače se natáhne do rovné čáry na okraji látky.
6.    Rozložte látku a roztažením látek od sebe natáhněte šev, aby byl plochý.
Ozdobný flatlockový steh
1.    Umístěte pohyblivý horní nůž do klidové polohy. Při tomto stehu se látka neořezává.
2.    Postupujte podle kroků 1-3 výše.
3.    Přeložte kus látky rubovou stranou dovnitř, aby se ušil na lícové straně ozdobný šev.
4.    Položte látku tak, aby ušitý šev trochu přesahoval mimo látku.
5.    Rozložte látku a roztažením látek od sebe natáhněte steh, aby byl plochý.
Tip: Nit horního smyčkovače je u tohoto stehu dominující. Navlečte do horního smyčkovače ozdobnou nit a do spodního smyčkovače
a do jehly obyčejné nitě.