Registrovat Přihlásit

Záruční podmínky - servis šicí stroje Texi

Záruční podmínky - servis šicí stroje Texi

Zvažujete nákup nového šicího stroje? Nebo Vám Váš starý šicí stroj dosloužil?
Jistě Vás bude zajímat, že Texi šicí stroje je evropská značka šicích strojů, distribuovaná
do většiny států v EU. U těchto modelů máte základní záruku prodlouženou na 3 roky.
To se ale vztahuje pouze na domácí šicí stroje, hobby. Prodloužená záruka se nevztahuje na průmyslové šicí stroje Texi.

 

Pokud se tedy rozhodnete zakoupit hobby šicí, overlock, coverlock, nebo jiný stroj značky Texi, určitě vás potěší, že jste si nejen zakoupili kvalitní výrobek, ale hlavně jste získali výrobek, který má nejlépe řešený servis šicích strojů v české a slovenské republice. Kvalitně zajištěný servis a to jak záruční, tak pozáruční je totiž alfou a omegou pro každého zákazníka a to jak domácích, tak průmyslových šicích strojů. Šicí stroje jsou totiž v segmentu elektrospotřebičů jediným produktem, který vyžaduje během svého užívání odbornou péči a to jak ze strany Vás jako zákazníka, tak ze strany prodejce a to v případě, že je stroj potřeba odborně seřídit.

U modelů Texi máte kromě standardní záruky, která vychází z občanského zákoníku a je 2 roky ihned prodlouženou záruku 3 roky. Přečtěte si podrobné podmínky v záručním listě, který obdržíte se zakoupeným strojem.

Požadavek na provedení záruční opravy uplatňujete u prodejce, u kterého jste šicí stroj zakoupili (celkově nabízí modely Texi více než 80 prodejců v rámci české a slovenské republiky), nebo na pobočkách firmy Strima Czech s.r.o., v Brně, Praze, Prostějově. Dále máte možnost se obrátit na centrální linku +420 544 226 298, nebo na e-mail reklamace@sicistroje-shop.cz.

Šicí stroje Texi mají možnost prodloužení záruky v případě, že jsou určeny pro domácí využití, nikoliv pro dílenský provoz či domácí šití zakázek!

Záruka se nevztahuje:

  • Na reklamace výrobku v souvislosti s běžným opotřebením či poškozením jednotlivých částí nebo celku v rámci jeho používání, stejně tak reklamace částí podléhajících běžné spotřebě včetně spotřebního materiálu jako jsou např. stehové desky, jehly, řemínky, žárovky, chapače, cívková pouzdra, pedál atp., dále reklamace se změnou barvy či povrchové úpravy výrobků, způsobených vnějším vlivem.
  • Na případy, kdy k výskytu závady došlo vlivem zanedbané údržby, např. znečištění výrobku a jeho částí, stejně tak tím, že nejsou dodrženy instrukce pro správnou údržbu odpovídající jednotlivým typům výrobku. Pravidelná údržba výrobku v servisním středisku a případné výměny či opravy jeho částí, související s touto údržbou nejsou považovány za záruční opravy a jejich hrazení je rovněž vyjmuto ze záruky.
  • Na zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrné zacházení, přetěžování, používáním jiného než doporučeného spotřebního materiálu apod.) - používání výrobku by mělo vždy odpovídat postupům uvedeným v návodu k obsluze.
  • Na instalaci nebo použití výrobku způsobem, který neodpovídá technickým, bezpečnostním a jiným zákonem stanoveným normám.
  • Na zničení nebo poškození výrobku způsobené opravou v neautorizovaném servisu nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele (sejmutí ochranného krytu, poškození plomb, provedení jakýchkoliv úprav, modifikací a adaptací).
  • Na zničení nebo poškození výrobku při přepravě v neadekvátním a nesprávném balení výrobku.
  • Na zničení v důsledku nehody, pádem, teplem, případně působením vody či jiné tekutiny, ohně, nadměrného světelného záření a nesprávné ventilace, přepětí v síti, nebo jiné příčiny dané vyšší mocí.

V případě, že se u Vašeho šicího stroje Texi v době záruky vyskytne závada, doporučujeme nejprve:

  • Zavolat prodejci, u kterého jste stroj zakoupili, pomůže vám, poradí a pokusí se vyloučit drobnost, na kterou se nevztahuje záruční oprava, ale je to spíše v kategorii poradenství nebo
  • Poslat email vč. popisu závady prodejci, kterého máte uvedeného v záručním listě, nebo se obrátit na centrální linku +420 544 226 298, nebo na e-mail reklamace@sicistroje-shop.cz

 

Závadu zkonzultujeme s technikem z autorizovaného servisu Texi. Ve většině případů se jedná o uživatelskou chybu, ne o závadu stroje.
Při jakékoliv komunikaci prosím uvádějte typ stroje, výrobní číslo, číslo faktury a rok nákupu.

Věříme, že oceníte kvalitní servis značky Texi a rychlost s jakou tato značka řeší všechny problémy.

11