Údržba šicího stroje - kontrola přívodního kabelu šicího stroje

Údržba šicího stroje - kontrola přívodního kabelu šicího stroje

Elektrickému a přívodnímu kabelu věnujte maximální pozornost. Pravidelně kontrolujte jeho izolační vlastnosti, jestli není někde poškozena izolace, není ukroucený držák u pedálu apod. Při sebemenším poškození kabel ihned vyměňte nebo odneste do servisního střediska. Zabráníte tím nejen poškození šicího stroje, ale hlavně zabráníte úrazu elektrickým proudem vašich nejbližších.